Nowy Kurs 10.09.2020 r.

Godzina 17:00 w Technikum Budowlanym Kurs kat.: B, B+E, C, C+E.

WYKŁADY W FORMIE E-LEARNING

MAMY PONAD 75% ZDAWALNOŚCI !!! Badania Lekarskie tylko u nas 80 zł.

POSIADAMY NAJPRAWDZIWSZY SYMULATOR JAZDY!!

Kto może otrzymać dokument prawo jazdy?

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Kiedy możesz zapisać się na kurs?

Na kurs prawo jazdy kat. B można się zapisać 3 miesiące przed ukończeniem 18-ego roku życia.

 

Posiadamy w pełni wyposażony plac nauki jazdy,
bez potrzeby kupowania godzin na placu egzaminacyjnym WORD.

A,B,BE,C,CE